Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >
  •  Om du eller om någon i din närhet har problem med alkohol, droger eller spel om pengar eller är anhörig till någon med sådan problematik.  Du kan få några rådgivande samtal utan kontakt med socialsekreterare om du är orolig för dig själv.  Som anhörig får du allt stöd utan kontakt med socialsekreterare.

Kontakta: Beroendecentrum på telefon: 0278-265 38 eller e-post: beroendecentrum@bollnas.se

  • För dig som lever i en relation där det förekommer hot eller våld:

Kontakta; Öppenvårdens servicetelefon 073- 087 87 26 eller e-post: SOCIFO.oppenvarden@bollnas.se

  • Behöver du som förälder hjälp och stöd med barn kan du få några rådgivande samtal utan kontakt med socialsekreterare genom att vända dig till Öppenvården.

Kontakta; Öppenvårdens servicetelefon 073- 087 87 26 eller e-post: SOCIFO.oppenvarden@bollnas.se

  • Bollnäs kommun erbjuder också familjerådgivning till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Ring oss på telefon 0278-255 00 för att boka tid.

Via Bollnäs kommuns e-tjänstplattform Mina sidor kan du även använda tre viktiga e-tjänster:

  • Orosanmälan för vuxen över 18 år, missbruk
  • Stöd vid missbruk för vuxna över 18 år
  • Stöd vid våld i nära relation, för vuxna över 18 år

16151589 worried senior man sitting in living roomwebb