Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >

Nu har möjligheten att svara på enkäten om Bollnäs kommuns arbete för att vara en social och en ekologisk hållbar kommun avslutats.

Responsen har varit fantastiskt och omkring 800 komplett ifyllda enkäter har kommit in. Under hösten sätter arbetet igång med att analysera svaren som sedan kommer att ingå som en viktig del i arbetet med att ta fram programmen för social och ekologisk hållbarhet. Arbetet planeras vara färdigt under sommaren 2022.

Stort tack till alla ni som tagit er tid att svara och skicka in enkäten. Det är era svar som lägger grunden för Bollnäs kommuns framtid!

Resultatet av enkäten kommer presenteras när analysen är färdig.