Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Vaccinera dig mot covid-19! Drop in varje onsdag mellan 15:00-19:00,
Pingstkyrkan i Bollnäs
Samlad information
om Covid-19
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Just nu pågår ett viktigt arbete i Bollnäs kommun. Förra året antogs den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad och nu går vi vidare med att göra fördjupade översiktsplaner för Arbrå och Kilafors. För att arbetet ska bli så bra som möjligt behöver vi din hjälp!

Flygbild över centrala Kilafors

Delta i en enkät om Kilafors framtid - ta chansen att vinna Bollnäscheckar!
Du är vår medspelare i samhällsutvecklingen. Därför vill vi få kunskap om dina önskemål, prioriteringar och synpunkter om framtiden för Kilafors och närliggande områden. Dina förslag och synpunkter kan vi ta med oss i arbetet med den kommande fördjupade översiktsplanen för Kilafors. Det gör vi genom en digital enkät. De tre bästa och mest utförliga inkomna förslagen vinner Bollnäscheckar! För att delta svarar du på enkäten via länken nedan. Enkäten är öppen fram till och med 9 oktober. Välkommen med dina önskemål och synpunkter!

Enkäten om Kilafors framtid

Om enkäten
Enkätverktyget är för oss en ny samrådsmetod som vi testar med anledning av samhällsläget. Du behöver inte gå igenom alla flikar om du inte vill. Det går också bra att svara på de olika delarna vid olika tillfällen. Kom ihåg att spara varje flik för sig! Du kan välja att svara på enkäten anonymt, men då har du inte chansen att vinna Bollnäscheckar. I slutet av enkäten kommer det att finnas en fråga där du får utvärdera hur du upplevde verktyget.

Varför behövs en fördjupad översiktsplan för Kilafors?
Bollnäs kommuns strategi för bebyggelseutveckling är att den främst ska ske genom förtätning och utvidgning av serviceorterna längs med norra stambanan Kilafors, Bollnäs och Arbrå. I en fördjupade översiktsplan tas ett helhetsgrepp avseende näringsliv, boende, offentliga miljöerna och deras behov utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Vad är målet med en fördjupad översiktsplan?
Vår planering och gestaltningen av tätorterna har som mål att fortsätta skapa levande, trygga, funktionella, hållbara och vackra platser. Tätorterna ska också fungera som demokratiska, jämlika och tillgängliga arenor för Bollnäs kommuns alla invånare.

Var är vi i processen för en fördjupad översiktsplan för Kilafors?
Att ta fram en fördjupad översiktsplan är ett omfattande arbete som bygger på sammanställningar och analyser av en mängd olika förutsättningar och en mängd olika intressen. Därför är det viktigt att arbetet sker brett och involverar såväl politiker som medborgare. Vi är just nu tidigt i processen och arbetar med interna samråd mellan tjänstepersoner och politiker där Kilafors utveckling samt framtidsvisioner diskuteras. Parallellt med det genomför vi den här digitala medborgardialogen som tidigt fångar upp dina åsikter, tankar och visioner.

Fysiska samråd
Längre fram i processen med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Arbrå och Kilafors kommer vi även att ha fysiska samråd med dig som invånare.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor!

Louise Säfström, planarkitekt, landskapsarkitekt MSA
Samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 0278-255 58
E-post: louise.safstrom@bollnas.se