Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Vaccinera dig mot covid-19! Drop in varje onsdag mellan 15:00-19:00,
Pingstkyrkan i Bollnäs
Samlad information
om Covid-19
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

På kommunstyrelsens möte beslutades att vi i början av nästa år öppnar vi ett trygghetscentrum i stationshuset på Sveriges bästa resecentrum. Där kommer kommunala och externa organisationer mötas för att planera och samarbeta i syfte att öka tryggheten och säkerheten kring resecentrum och övriga centrala Bollnäs. Utöver det planeras lokalen nyttjas för turist- och näringslivsändamål samt utgöra utgångspunkt för Cityföretagen (Bollnäsdraget).

– Kommunstyrelsen tror på den här lösningen. Ett ökat samarbete mellan förvaltningar och andra aktörer förväntas kunna leda till både samordnings- och effektiviseringsvinster. Dessutom skulle det innebära en naturlig vuxennärvaro kring området på resecentrum men även närheten till Bro 4:4 och övriga centrum, säger kommunalråd Marie Centerwall (S) och Benny Engberg (BP).

Varför behövs ett trygghetscentrum?
Bollnäs centrum och särskilt resecentrum upplevs av många medborgare och resenärer som tidvis otryggt. Det nya resecentrum är mycket trevligt och inbjudande för resenärer. Tyvärr har det visat sig att även andra grupper har upptäckt att resecentrum är en attraktiv plats att vistas på. Konsekvenserna har blivit allmänt stök, bråk, klotter, förstörelse, missbruk och ökad risk för narkotikaproblem. Risken finns också att unga människor, inte minst flickor kan råka illa ut. Vi på Bollnäs kommun, fastighetsägaren av stationshuset, Polisen och Securitas har under en längre tid försökt stävja problemen med begränsad framgång.

Vilka aktörer har varit delaktiga i lösningen med ett trygghetscentrum?
För att få en så bra långsiktig lösning som möjligt har flera kommunala verksamheter och andra aktörer samverkat och gemensamt analyserat situationen och diskuterat möjliga lösningar.

Deltagare har varit:

 • Biträdande Kommunchef Bosse Wallbäcks som ansvarar för arbetet
 • Socialförvaltningens personal som arbetar ute i fält
 • Kulturförvaltningen, främst turismen och fritidsledarna
 • Näringslivskontoret
 • Kommunala tjänstepersoner som särskilt arbetar med folkhälsa, trygghet, säkerhet och antivåld
 • Fastighetsansvariga från Teknik-, service- och fritidsförvaltningen
 • Svenska kyrkan
 • Föreningsalliansen
 • Polisen
 • Bollnäsdraget
 • Nattvandrarna
 • Fastighetsägaren av statiosnhuset
 • Benny Engberg, kommunalråd

– Det finns ett stort engagemang hos deltagande aktörer och samtliga har en önskan och behov att utveckla samarbetet, säger Bosse Wallbäcks

Trygghetscentrumet möjliggör att det finns en gemensam plats och arena där aktörerna på ett enkelt sätt kan byta information och samplanera sina verksamheter. Både långsiktigt men även i det dagliga arbetet samt på kvällar och helger. Dessutom skulle det innebära en naturlig vuxennärvaro kring området på Resecentrum men även närheten till Bro 4:4 (SJ-området) och övriga centrum.

Lokalerna i stationshuset
Lokalerna ligger vägg i vägg med Pressbyrån.

Lokalen har en tydlig exponeringsyta mot resecentrumområdet samt kontorsdelar och kommer att inrymma:

 • Bollnäsdraget
 • Turistverksamhet
 • Näringslivs- och utvecklingskontoret får möjlighet att öka informationsspridningen till allmänheten
 • Fritidsledarna
 • En samlingsyta för samarbete dygnet runt för kommunala verksamheter och andra aktörer som arbetar med sociala insatser, myndighetsutövning, ideell och volontär verksamhet med mera.

Utöver detta kan det centrala läget med stor genomströmning nyttjas för olika former av aktuella kommunala aktiviteter eller informationskampanjer.

Stationshuset i Bollnäs