Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Välkommen med din förfrågan till att hyra möjligheternas Folk Park i Bollnäs Kommun!

Längst ute på Långnäs udde finns Bollnäs Folkets park med anor från 1920-talet. Här får du möjligheten att anordna olika evenemang och arrangemang tack vare parkens unika sammansättning av lokaler. Här finns bland annat Terrassen belägen alldeles intill strandkanten med utsikt över Varpen samt den runda dansbanan som kan bjuda in till både dans och utställning om så önskas. I direkt anslutning till parken har du den populära badstranden som ligger mitt emellan de gamla byggnaderna.

Flygbild över Långnäs och Folkets park

Från Folkets Park har du nära till Långnäs camping, Matsas Foodtruck, Ångbåten Warpen, hotell, bad, fiske och gästhamn. På några minuter når du även affärsgatorna i city som bjuder till shopping och mat. I området finns även en stor lekpark, ett utegym, ett upplyst motionsspår samt en boulebana.

Det ligger i kommunens största intresse att aktörerna på Långnäs har ett nära samarbete och att samverkan fungerar. Vi är alla ansvariga ambassadörer för vår kommun och för att ge våra besökare och invånare absolut bästa upplevelse. Det är därför av högsta vikt att du som hyresgäst kan och vill samarbeta och samverka med övriga aktörer på Långnäs samt har erfarenhet av att jobba med service och människor.

Välkommen med din förfrågan till att hyra möjligheternas Folk Park i Bollnäs Kommun!

Villkor för hyresförhållandet
Byggnader och markområde samt av kommunen anskaffad inredning uthyres i befintligt skick. Några beslut från kommunen för ny-, till- eller ombyggnad finns inte i dagsläget. Eventuella invändiga anpassningar av byggnader som hyresgäst önskar bekostas av hyresgästen. Bollnäs kommun står för yttre underhåll av byggnader samt försäkring av byggnader. Övriga kostnader för skötsel, drift och underhåll står hyresgästen för. Hyrestiden är tre år med start 1 mars 2022. Därefter finns möjlighet till tre års förlängning om parterna är överens om det. Intressenter är välkomna att själva ange en hyresnivå som avser hyra enligt de villkor som ställs i hyresavtalet. Som jämförelse har den tidigare årshyran varit 104 000 kr.

Villkor för anbudsgivning
Anbud ska innehålla:
- Anbudsgivare med organisationsnummer och kontaktuppgifter.
- Hyra i fast form i kronor per år och avse hyra enligt de villkor som redovisas i bifogat hyresavtal. Hyran är fri från mervärdesskatt.
- Information om eventuell tidigare erfarenhet som kan vara relevant.
- Beskrivning av planerad verksamhet.

Prövning av anbud
Beslut om vem som tilldelas hyreskontraktet tas av Teknik- och fritidsnämnden i december 2021.
Vid utvärdering och beslut av nämnden kommer hänsyn tas till fler parametrar än angiven hyresnivå.
Detta i form av angivna erfarenheter, planerad verksamhet med mera. Kommunen förbehåller sig rätten att anta anbud på hyresnivå lägre än det högsta anbudet.

Anbud ska lämnas senast 2021-11-15 till:

Bollnäs Kommun
Teknik-, service- och fritidsförvaltningen
Petter Bäckebjörk
821 80 Bollnäs

Märk kuvertet med ”Hyra Folkets Park”.
Fri prövningsrätt förbehålles.

Visning
Visning av Folkets Park kommer att ske vid två tillfällen:
Torsdag 2021-11-04 klockan 10:00
Tisdag 2021-11-09 klockan 13:00

OBS. Anmälan krävs för visningen till nedanstående kontaktperson via e-post.

pdfHyresavtalet som kommer att användas.
pdfBilagor till hyresavtalet

Kontakt
Petter Bäckebjörk, fastighetsförvaltare
Telefon: 0278-256 28
e-post: petter.backebjork@bollnas.se

Flygbild mot väst över Folkets park i BollnäsFlygbild mot söder över Folkets park i BollnäsFlygbild över Folkets park i BollnäsLångnäsbadet i strålande solsken.
Långnäsbadet.