Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Ännu en vecka med en mycket gynnsam Covid-situation i Bollnäs kommun, endast ett fall de senaste 7 dagarna på ca 400 prover! Även i länet är smittspridningen låg men en viss ökning har skett i Gävle och Sandviken, då främst i skolmiljön.

 Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 rekommenderas till fler grupper
Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla som är 65 år och äldre, samt personal på SÄBO och inom hemsjukvård och hemtjänst, erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19.

Skyddet mot svår sjukdom och död i covid-19 är fortfarande gott i alla vaccinerade grupper. Dock minskar effekten av vaccinet ju längre tiden går.

Det ska ha gått minst 6 månader från att du fått den andra dosen innan påfyllnadsdosen kan tas. Regionen sköter planeringen och kommer informera om hur du bokar tid för en tredje dos.

Nya rekommendationer för testning från den 1 november
Den 1 november ändrar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer för testning för att fokusera på miljöer och grupper där det finns risk för allvarliga konsekvenser och spridning vid covid-19.

Från den första november rekommenderas testning fortsatt vid symtom för:

  • Ovaccinerade personer från förskoleklass och uppåt som inte nyligen genomgått covid-19.
  • Personal inom äldreomsorg - oberoende av vaccination, LSS-verksamhet och hälso- och sjukvård samt äldreomsorgstagare, äldre inom LSS-verksamhet och vid behov av vård och behandling för misstänkt covid-19.
  • Personer som vet att de har blivit exponerade för smittan eller ingår i en smittspårningskedja. Det gäller även om de är fullvaccinerade.

 Att stanna hemma vid minsta symptom gäller för alla oavsett!

 

Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbund

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Smittspridningen är fortfarande mycket låg i Bollnäs kommun men har ökat något i Gävle och Sandviken, då främst i skolmiljön.

Vaccinmotståndare är på olika sätt aktiva med vettlös och vetenskapligt ogrundade påståenden och skrämselpropaganda. Sök alltid korrekt information på Folkhälsomyndighetens eller andra myndigheters hemsidor som är transparanta med information om eventuella risker och biverkningar.

I stort sett alla som smittas i Sverige är ovaccinerade, 80 % av befolkningen har antikroppar (vaccinerade eller har varit sjuka). Nu handlar det om att få dig som fortfarande är ovaccinerad att göra din plikt mot både dig själv och andra, vaccinera dig snarast! Covid- 19 är en mycket allvarlig sjukdom. Det fokus som lagts på att få ovaccinerade grupper att vaccinera sig har gett resultat men mer kraft kommer att läggas på detta. Ju fler som är vaccinerade desto mindre blir risken att någon smittas.

Inom kort kommer huvuddelen av 12-15-åringarna att ha fått sin andra dos.

Fortsatt samarbete mellan skolan, föräldrar och elever behövs dock fortfarande för att undvika att smitta sprids. Den som har symptom ska inte vara i skolan eller förskolan och ta ett Covidtest (om man är ovaccinerad).

Du som reser utomlands riskerar att ta med smitta hem till Sverige. Det ser inte lika bra ut i många europeiska länder. Du behöver inte testa dig om du är dubbelvaccinerad eller har haft Covid men om du får symptom inom 14 dagar efter hemkomsten är det viktigt att du testar dig och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer särskilt noga.

Pandemin är inte över, fortsätt att tänka på att:

  • Håll avstånd och undvik trängsel.
  • Stanna hemma om du är sjuk och ta ett covidtest, provkapaciteten är god.
  • Tvätta händerna ofta och noga.

Nu fortsätter vi att vara försiktiga. Att Folkhälsomyndigheten släppt alla restriktioner innebär inte att pandemin är över. Människor, främst ni som inte kan eller vill vaccinera er riskerar att bli sjuka och smitta andra. Ni som medvetet valt att inte göra det är tvingade att begränsa er. Diskussioner förs om vaccinationspass i vissa situationer, dock inte än.

Vi skulle aldrig haft det öppna samhälle vi har just nu utan omfattande vaccinationer!