Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

I januari respektive september i år genomfördes enkäter för att få kunskap om dina önskemål, prioriteringar och synpunkter om framtiden för Arbrå och Kilafors. Vi fick ett otroligt bra gensvar på enkäterna och vi vill berätta om hur arbetet fortskrider med de kommande fördjupade översiktsplanerna (FÖP) för Arbrå och Kilafors.

Just nu arbetar vi med att gå igenom synpunkterna och kommer snart publicera en redogörelse för svaren vi fått in om Kilafors. Svaren från Arbrå har vi kommunicerat tidigare och finns att ta del av här på bollnas.se.

Arbetet med fördjupade översiktsplaner är komplext och indelad i flera steg. Nästa steg är att vi arbetar fram ett första förslag till fördjupade översiktsplaner för både Arbrå och Kilafors. Det arbetet kommer att pågå fram till sommaren. När det är klart kommer vi att samråda igen så att du som vill har möjlighet att uttrycka dina åsikter innan några beslut tas.

Om du vill veta mer om hur processen ser ut för att ta fram en översiktsplan, se Boverkets webbplats.

Tack igen för alla svar som bidrar till den framtida samhällsutvecklingen för båda orterna. På återhörande!

Collage av flygbilder över Arbrå och Kilafors