Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >

Flera instanser arbetar tillsammans och var för sig för att förhindra att våldsbrott sker men också när brott skett. I den här artikeln kan du läsa ett utdrag av vad Kvinnojouren Stöttan, Brottsofferjouren och Polisen arbetar med.

Kvinnojouren Stöttan
Kvinnojouren Stöttan arbetar för kvinnor och barns rättigheter, frigörelse samt mot mäns våld mot kvinnor. Stöttan skyddar våldsutsatta kvinnor och deras barn genom att erbjuda skyddat boende. De sprider även kunskap om mäns våld mot kvinnor. De genomför en studiecirkel för blivande jourkvinnor och kan också komma till arbetsplatser för att prata om våld. Bollnäs, Söderhamn och Ovanåkers kommuner har ett samverkansavtal med Kvinnojouren Stöttan.

Kvinnojouren Stöttan

Tysta filmen
Bollnäs, Söderhamn och Ovanåkers kommuner har tillsammans med Brottsofferjouren och Kvinnojouren Stöttan tagit fram ”Tysta Filmen”. Den vänder sig till kvinnor som är utsatta för våld i nära relation och filmen är tyst för deras säkerhet:

Brottsofferjouren
Brottsofferjouren (BOJ) ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Det spelar ingen roll vem du är eller vilket brott du har utsatts för. Du kan kontakta BOJ även om du inte är säker på att det du har utsatts för är ett brott. Du behöver inte heller ha polisanmält brottet för att få stöd.

BOJ erbjuder:

  • Ett medmänskligt stöd där någon lyssnar och förstår.
  • De delar med sig av kunskap kring polisanmälan, rättsprocesser och ersättningsfrågor.
  • De kan också vara ett stöd vid en eventuell rättegång och bistå med hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag.

Brottsofferjouren Bollnäs-Ovanåker

Polisens arbete med brott i nära relation
Brott i nära relation är ett samlingsbegrepp för flera brott där offer och förövare har eller har haft en nära relation. Det kan innebära att parterna är eller har varit gifta, sambo eller särbo eller har gemensamma barn. Närstående omfattar också barn, föräldrar och syskon. Brotten kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också vara brott där man tvingar eller hotar någon, stänger in någon eller befinner sig hemma hos någon utan lov. Genom att göra en polisanmälan är det möjligt att stoppa det våld eller de övergrepp man utsätts för.

Ifjol under kampanjveckan "En kommun fri från våld” tog Polisen i Norrbotten fram en film för att uppmärksamma våld i nära relationer:

På polisen.se kan du läsa mer om hur Polisen jobbar vid brott i nära relation.

 

Behöver du hjälp?