Aktivitetscentrum Bollnäs, är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsmarknadsenheten, Bollnäs kommun, Hälsinglands utbildningsförbund och Arbetsförmedlingen.

Projektägare: Arbetsmarknadsenheten, Bollnäs kommun.
Projektperiod: 2019-01-01 - 2019-12-31

Aktivitetscentrum ansvarar för arbetsförberedande insatser samt ger yrkesorientering på förberedande platser inom kommunen. Hälsinglandsutbildningsförbund ansvarar för yrkesförberedande studier, studievägledning och ansökan till vidare studier. Arbetsförmedlingens samverkan medför fördjupade matchningsinsatser mot reguljär arbetsmarknad. Interaktion sker mellan samtliga parter och de insatser som ges sker utifrån individens behov och förutsättningar.

Projektet är en arbetsmarknadsinsats i Bollnäs kommuns Integrationsstrategi

Informationsmaterial:
Här kan du ladda hem vår broschyr för utskrift
Hitta till oss (karta, pdf)

Externa länkar:
Arbetsförmedlingen
Komvux/SFI

Vid frånvaro
Aktivitetscentrum för deltagare som skall anmäla frånvaro 
Tfn: 070-642 73 77

Enhetschef
Åsa Brolin
Långgatan 26
821 43 Bollnäs
tfn: 0278- 257 50
mob: 072-529 75 75
E-post: asa.brolin@bollnas.se

Handledare

Arbetsmarknadskonsulent
Marie Lindberg
Tfn: 072-529 75 27
E-post: marie.b.lindberg@bollnas.se

Tommy Rask
Tfn: 070-528 27 03
E-post: tommy.rask@bollnas.se

Helena Hådén
Tfn: 070-365 16 04
E-post: helena.haden@bollnas.se

Enhetschef
Åsa Brolin

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
072-529 75 75