Aktivitetscentrum Heden, är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland och Bollnäs kommun.

Projektägare: Arbetsmarknadsenheten, Bollnäs kommun.
Projektperiod: 2018-05-01 - 2019-04-30.

Inom projektet ges arbetssökande möjlighet att utveckla sin arbetsförmåga.
Olika insatser sker som syftar till att stärka och påskynda etableringen på arbetsmarknaden och utgår från individens behov och förutsättningar.

Informationsmaterial:
- Här kan du ladda hem vår broschyr för utskrift – under uppbyggnad
Hitta till oss

 
Externa länkar:
Arbetsförmedlingen

Vid frånvaro för deltagare:
Vänligen kontakta tfn:  070-349 17 54

Kontakter:

Enhetschef
Åsa Brolin
Långgatan 26
821 43 Bollnäs
Tfn: 0278-257 50
mob:072-529 75 75
E-post: asa.brolin@bollnas.se

Arbetsmarknadskonsulent
Anna-Britta Bungner
Heden 128
821 31 Bollnäs
mob: 070-363 97 46
E-post: anna-britta.bungner@bollnas.se

Arbetsmarknadskonsulent
Marie Lindberg
Heden 128
821 31 Bollnäs
tfn: 0278-269 27
mob: 072-529 75 27
E-post: marie.b.lindberg@bollnas.se

Handledare
Malin Magnusson
Heden 128
821 31 Bollnäs
mob: 072 - 201 98 13
E-post: malin.a.magnusson@bollnas.se

 

 

Enhetschef
Åsa Brolin

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
072-529 75 75