Aktivitetscentrum Heden, är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland och Bollnäs kommun.

Projektägare: Arbetsmarknadsenheten, Bollnäs kommun.
Projektperiod: 2018-05-01 - 2019-04-30.

Inom projektet ges arbetssökande möjlighet att utveckla sin arbetsförmåga.
Olika insatser sker som syftar till att stärka och påskynda etableringen på arbetsmarknaden och utgår från individens behov och förutsättningar.

Exempel på arbetsförberedande och yrkesförberedande insatser:
Arbetsmarknadskunskap, Information om lokalsamhället, Arbetslivets Vett & Etikett (skyldigheter och rättigheter), social färdighetsträning enligt utarbetad metod, praktisk träning i svenska språket, möjlighet till trafikteori.

Informationsmaterial:
- Här kan du ladda hem vår broschyr för utskrift – under uppbyggnad
Hitta till oss

 
Externa länkar:
Arbetsförmedlingen

Vid frånvaro för deltagare:
Vänligen kontakta tfn:  070-349 17 54

Kontakter:

Enhetschef
Åsa Brolin
Långgatan 26
821 43 Bollnäs
Tfn: 0278-257 50
mob:072-529 75 75
E-post: asa.brolin@bollnas.se

Arbetsmarknadskonsulent
Anna-Britta Bungner
Heden 128
821 31 Bollnäs
mob: 070-363 97 46
E-post: anna-britta.bungner@bollnas.se

Arbetsmarknadskonsulent
Marie Lindberg
Heden 128
821 31 Bollnäs
tfn: 0278-269 27
mob: 072-529 75 27
E-post: marie.b.lindberg@bollnas.se

Handledare
Malin Magnusson
Heden 128
821 31 Bollnäs
mob: 072 - 201 98 13
E-post: malin.a.magnusson@bollnas.se

 

 

Enhetschef
Åsa Brolin

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
072-529 75 75