I Bollnäs kommun är det Inköp Gävleborg som sköter upphandlingarna.

På Inköp Gävleborgs webbplats finns information om pågående upphandlingar, uppgifter om verksamheten och kontaktpersoner.

inkop1