Anhöriggrupp
Anhöriggrupp för dig som stödjer eller vårdar en närstående. Välkommen till anhöriggrupp onsdag 7 november kl 18.00 i anhörigstödets lokaler på Våggatan 11 i Bollnäs. För mer information , kontakta anhörigstödjare Marie eller Eva på telefon: 0278- 257 15

 

Anhöriggrupp
Du som är anhörig till barn/ungdom med NPF-diagnos eller intellektuell funktionsnedsättning - skulle du vilja träffa andra anhöriga i samma situation?
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp i anhörigstödets lokaler på Våggatan 11 i Bollnäs. 

Ring oss gärna! 0278-257 15
Anhörigstödjare Eva-Marie, Eva och Inger

 

Anhöriggrupp
Har du en närstående – barn, syskon, förälder, eller någon annan i din omgivning med ätstörning?
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp på Våggatan 11 i Bollnäs

Ring oss gärna! 0278-257 15
Anhörigstödjare Eva-Marie, Eva och Inger

 


Anhöriggrupp
Har du någon närstående med någon form av hjärt/kärlsjukdom?
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp på Våggatan 11 i Bollnäs. Det finns grupper både dag- och kvällstid

Ring oss gärna! 0278-257 15

 

Vill du att vi kontaktar dig? Klicka på länken och fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig: Kontakt

 

 

Postadress:
Stadshustorget
821 80 Bollnäs

Tommy Vestersund
Kommunlimnolog
Skicka e-post
073-970 10 00

Sofie Zetterlund
Kommunekolog
Skicka e-post
0278-258 19

Jonas Engberg
Fiske- och vattenvårdskoordinator
Skicka e-post
072-573 66 16