Anhöriggrupp
Du som är anhörig till barn/ungdom med NPF-diagnos eller intellektuell funktionsnedsättning - skulle du vilja träffa andra anhöriga i samma situation? 
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp i anhörigstödets lokaler på Våggatan 11 i Bollnäs. 

Ring oss gärna! 0278-257 15
Anhörigstödjare Eva-Marie, Eva och Inger

 

Anhöriggrupp
Anhöriggrupp för dig som stödjer eller vårdar en närstående, onsdag 10 april 18:00 i anhörigstödets lokaler på Våggatan 11 i Bollnäs. Om din maka/make vill följa med så kommer Yvette att vara med dem. För mer information , kontakta anhörigstödjare Marie eller Yvette  på telefon 0278-257 15. Varmt välkomna!

 

Anhöriggrupp
Anhöriggrupp för dig som stödjer eller vårdar en närstående, onsdag 17 april 13.30 på Ängslunda i Arbrå. Vi möts vid stora entrén. Om din maka/make vill följa med så kommer Yvette att vara med dem. För mer information , kontakta anhörigstödjare Marie eller Yvette på telefon 0278-257 15. Varmt välkomna!

 

Leva – inte bara överleva med Afasi
Under våren kommer Afasiföreningen i Gävleborg , Studieförbundet Vuxenskolan och Bollnäs kommuns anhörigstöd starta en cirkel för personer med Afasi och dennes anhörig, vän eller annan närstående. Syfte är att ge ökad kunskap om Afasi samt möjlighet att samtala med andra i liknande situation.
Upplägg:
Cirkeln är upplagd på sex stycken träffar. Vid träffarna är gäster inbjudna för att prata/informera kring ett specifikt tema. Efter informationen delas gruppen upp, anhöriga och personer med afasi, för fortsatt samtal och fika. Du kan som anhörig komma själv om du vill.

Plats: Anhörigstödets lokaler på Våggatan 11 i Bollnäs

Följande datum och tider är inplanerade:
Måndagar 8 april, 15 april, 29 april, 13 maj, 27 maj, 3 juni
Tiden är 15:30-17:30 för samtliga träffar.

Anmälan till: christine.nygren@afasigavleborg.se
Kostnad: Afasicirkeln är kostnadsfri. Fika bekostas av Afasiföreningen i Gävleborg
Sista anmälningsdag: 1 april.
Välkomna att delta! Läs mer här: pdfInbjudan Afasicirkel

 

Anhöriggrupp
Har du en närstående – barn, syskon, förälder, eller någon annan i din omgivning med ätstörning?
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp på Våggatan 11 i Bollnäs

Ring oss gärna! 0278-257 15
Anhörigstödjare Eva-Marie, Eva och Inger

 


Anhöriggrupp
Har du någon närstående med någon form av hjärt/kärlsjukdom?
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp på Våggatan 11 i Bollnäs. Det finns grupper både dag- och kvällstid

Ring oss gärna! 0278-257 15