Allt från djurriket som inte är livsmedel och inte har bearbetats till någon produkt kallas för animaliska biprodukter (ABP). Exempel på ABP är hela eller delar av döda djur, matavfall och naturgödsel. För att förebygga smittspridning finns särskilda regler för hur ABP ska hanteras. Här nedan beskrivs kort vad du ska tänka på vid hantering av döda djur och matavfall. Jordbruksverket är den statliga instans som har det övergripande ansvaret för ABP. Se gärna Jordbruksverkets hemsida för mer information angående hantering av ABP och vilka djurprodukter som omfattas. 

Lagstiftningen angående animaliska biprodukter är gemensam för hela EU. Gemensam lagstiftning tillkom bl.a. för att förebygga nya incidenter liknande de utbrott som skett de senare decennierna, till exempel utbrott av galna ko-sjukan (BSE), svinpest och mul- och klövsjuka.

Döda djur

Självdöda och avlivade lantbruksdjur måste tas om hand för destruktion. Samma regler gäller för slaktavfall från hemslaktade djur. Den som tar emot materialet ska normalt vara godkänd eller registrerad för detta utav Jordbruksverket. 

Vilda döda djur får oftast lämnas kvar ute i naturen. Det är bara om djuret är infekterat med sjukdom som kan överföras till människor eller djur det måste skicka till destruktion.

Sällskapsdjur och hästar får grävas ner. Till sällskapsdjur räknas även minigris och dvärgget i detta fall. Nedgrävning av häst kräver att nedgrävningsplatsen godkänts av kommunen.

Sedan 1 februari 2015 behövs inte längre tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av häst. Du måste dock fortfarande kontakta kommunen för att rådgöra om lämplig plats med hänsyn till hälsa och miljö. Nedgrävningen ska följa de anvisningar som kommunen lämnar om t.ex. nedgrävningsdjup och avstånd till vattenbrunnar etc. Dödsorsaken måste också vara känd, så att hästen inte har haft någon smittsam sjukdom som gör nedgrävningen olämplig.

Läs mer om omhändertagande av döda djur och slaktavfall på Jordbruksverkets hemsida.

Matavfall

Om du tänker kompostera fisk- och köttavfall från hushållet ska anmälan om detta ske. Läs mer om anmälan om kompostering av matavfall här

Det är förbjudet att ge matavfall med animaliska beståndsdelar till produktionsdjur. Produktionsdjur är alla djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel (kött, mjölk och ägg), ull, fjädrar eller andra produkter av animaliskt ursprung. Förbudet gäller dock inte pälsdjur. Däremot omfattas även fåglar och svin som kan uppfattas som sällskapsdjur (t.ex. minigris) av förbudet.  Det är möjligt att utfodra produktionsdjur med t.ex. vegetabilier som potatis, grönsaker och före detta livsmedel där de animaliska beståndsdelarna bara består av värmebehandlade mjölk- eller äggprodukter.

Matavfall från butiker, restauranger eller livsmedelsproducerande anläggningar, kan under vissa förutsättningar användas som foder. Den som lämnar ut produkterna ska vara registrerad av Jordbruksverket som foderleverantör. Läs mer om detta på Jordbruksverkets hemsida

Kontakt: 
Elisabet Walldén (telefontid 8.30-9.30)

Handläggare kontaktas via telefonväxel 0278-250 00 alternativt via e-post: miljo@bollnas.se