Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Attefallshus

Om du har ett en- eller tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att, i bostadshusets omedelbara närhet, uppföra en eller flera komplementbyggnader, så kallade Attefallshus.

Attefallshusen får högst ha en sammanlagd byggnadsarea om 30,0 kvadratmeter. Byggnaden får högst vara 4,0 meter, mellan mark och taknock. Byggnaden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. Byggnaden får inte heller placeras närmare järnvägs spårmitt än 30,0 meter.

Byggnaden får placeras närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Om berörda grannar inte ger sitt medgivande måste du söka bygglov för byggnaden. Om järnvägens infrastrukturförvaltare medger det, får den även placeras närmare järnvägens spårmitt än 30,0 meter.

Attefallshuset kan användas antingen som en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en vanlig komplementbyggnad.

Om du bor inom strandskyddat område måste du ansökan om en dispens från strandskyddet för alla nya byggnader du vill uppföra. 

Du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du får påbörja byggandet av ditt attefallshus. 

Attefallshus och friggebod

Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du uppföra komplementbyggnader utan bygglov enligt friggebodsreglerna och även komplementbyggnader enligt attefallsreglerna. Det innebär att du som har en friggebod även kan bygga ett eller flera attefallshus om högst 25 kvadratmeter.

För attefallshusen måste du dock alltid göra en anmälan, även om de är uppdelade på flera mindre byggnader.

Tillbyggnad

Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du, utan bygglov, göra högst en tillbyggnad. Tillbyggnaden får högst ha en bruttoarea om 15 kvadratmeter och får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd.

Tillbyggnaden får placeras närmare fastighetsgräns endast om de grannar som berörs medger det. Om berörda grannar inte ger sitt medgivande måste du söka om bygglov för tillbyggnaden. 

Du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du får påbörja tillbyggnaden.

Takkupor

Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du, utan bygglov, bygga högst två takkupor. Om du sedan tidigare redan har en takkupa får du endast bygga ytterligare en utan bygglov. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd.

Om åtgärden innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen måste du först göra en anmälan och få ett startbesked innan du får påbörja arbetet.

Inreda ytterligare bostad

Om du har ett enbostadshus får du, utan bygglov, inreda ytterligare en bostad.

Du måste göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du får påbörja arbetet med att inreda ytterligare en bostad. Om åtgärden medför att byggnadens yttre ändras på något sätt kan det krävas bygglov för de ändringarna.

 

Dela på Facebook

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bygghandläggare
0278-25810

Telefontider:
Måndag - torsdag
10:00- 11:30, 12:15-14:30

Besökstider till bygghandläggare: efter överenskommelse.

Tillsynshandläggare
0278-25215

Måndag 8:00 – 9:30
Tisdag 15:00 – 16:30
Onsdag 8:00 – 9:30
Torsdag 8:00 – 9:30