arbetscent

Arbetsmarknadsåtgärder
Arbetscentrum planerar och genomför individinriktade arbetsmarknadsåtgärder i nära samarbete med arbetsförmedlingen och andra samarbetspartners.

Målgrupp
Ungdomar, långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning, med arbetshandikapp, utrikesfödda och flyktingar som omfattas av etableringslagen samt personer som uppbär ekonomiskt bistånd.

Administrativt arbete, sociala och kurativa insatser
Arbetscentrum hanterar allt från traditionellt administrativt arbete till sociala och kurativa insatser för arbetssökande. De insatser som sker skall stärka individens ställning på arbetsmarknaden i ett led mot arbete eller utbildning. 

Övrigt
Även övriga samarbetsprojekt av mindre omfattning kan förekomma, vilka varierar över tid.


Informationsmaterial:
Här kan du ladda hem vår broschyr för utskrift


Externa länkar:
Arbetsförmedlingen
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Region Gävleborg
 

T.f. enhetschef
Anita Bolkéus
Tfn: 070-205 68 23 
E-post: anita.bolkeus@bollnas.se

Controller
Ulla Olsson
Tfn: 0278-253 32
E-post: ulla.olsson@bollnas.se

Enhetschef
Åsa Brolin
Tfn: 0278-257 50
E-post: asa.brolin@bollnas.se

Projektsamordnare
Emma Göllas
Tfn: 073-065 54 77
E-post: emma.gollas@bollnas.se

Arbetsmarknadskonsulent
Katarina Ahlström
Tfn: 0278-258 86
E-post: katarina.m.ahlstrom@bollnas.se

Arbetsmarknadskonsulent
Kristina Svensk
Tfn:070-549 55 41
E-post: kristina.svensk@bollnas.se

Assistent
Maria Platzgummer
Mob: 070-216 23 82
E-post: maria.platzgummer@bollnas.se

Assistent
Anita Källänge
Tfn: 0278-255 53
E-post: anita.kallange@bollnas.se 

Verksamhetschef
Ewa Marianne Jonsson

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
0278 - 254 41