arkionbilder

Samverkansprojekt
Projektet bedrivs i samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten Bollnäs kommun, Hälsinglands Museum och Arbetsförmedlingen.

Scanning
I samarbete med Hälsinglands museum scannas bilder som möjliggör digitalisering. Naturfotografen Hilding Mickelssons bilder har scannats och nu arbetar man med bilder från olika socknar i Hälsingland. 

Informationsmaterial:
Här hittar du oss

Externa länkar:
Hälsinglands Museum
Arbetsförmedlingen
 

Enhetschef
Åsa Brolin

Skicka e-post
0278 - 257 50