smabilder asf

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF)

Arbetsmarknadsenheten (AME) samordnar kommunens insatser gällande arbetsintegrerande sociala företag för arbetssökande. Detta sker i samarbete med Näringslivskontoret, Socialtjänsten (Försörjningsstödsenheten), Coompanion samt Arbetsförmedlingen. Tillsammans vill vi stimulera utvecklingen av socialt företagande i kommunen.

Coompanion är stödresurs för ASF inom Bollnäs kommun.


Vad är arbetsintegrerande sociala företag?

ASF är företag som driver en näringsverksamhet, dvs. producerar och säljer varor eller tjänster.

  • med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.
  • som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.


Informationsmaterial:

Här kan du ladda hem vår broschyr för utskrift


Externa länkar

Arbetsförmedlingen
Coompanion
SKL om ASF
Vad är ASF, film från Tillväxtverket
Finsamgavleborg
Sofisam
Tillväxtverket

 

Kontakt

Arbetsmarknadskonsulent, Arbetsmarknadsenheten
Katarina Ahlström
Tfn: 0278-258 86
E-post: katarina.m.ahlstrom@bollnas.se

Arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland
Ulrika Nyström
Tfn: 010-486 79 23
E-post: ulrika.nystrom@arbetsformedlingen.se

Företagsrådgivare ASF, Coompanion
Elin Bogren
Tfn: 073-367 55 23
E-post: elin.bogren@coompanion.se

Kontaktperson
Katarina Ahlström

Skicka e-post
0278 - 258 86