smabilder asf

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF)

Arbetsmarknadsenheten (AME) samordnar kommunens insatser gällande arbetsintegrerande sociala företag för arbetssökande. Detta sker i samarbete med Näringslivs- och utvecklingskontoret, Socialtjänsten (Försörjningsstödsenheten), samt Arbetsförmedlingen. Tillsammans vill vi stimulera utvecklingen av socialt företagande i kommunen.


Vad är arbetsintegrerande sociala företag?

ASF är företag som driver en näringsverksamhet, dvs. producerar och säljer varor eller tjänster.

  • med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.
  • som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

 

Informationsmaterial:
Policy
Handlingsplan


Externa länkar

Arbetsförmedlingen
SKR om ASF
Vad är ASF, film från Tillväxtverket
Finsamgavleborg
Sofisam
Tillväxtverket 

Kontakt

Arbetsmarknadskonsulent, Arbetsmarknadsenheten
Katarina Ahlström
Tfn: 0278-258 86
E-post: katarina.m.ahlstrom@bollnas.se

Arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen
Ulrika Nyström
Tfn: 010-486 79 23
E-post: ulrika.nystrom@arbetsformedlingen.se

 

Kontaktperson
Katarina Ahlström

Skicka e-post
0278 - 258 86