Avlösarservice i hemmet är en insats för dig som är förälder eller anhörig till en person med funktionsnedsättning. Insatsen innebär att du kan få möjlighet till avlösning i hemmet, för att kunna handla, träna eller göra andra saker. Avlösarservice kan ges både som en regelbunden insats eller vid tillfälliga behov. Avlösarservice är kostnadsfritt.

Om du vill ansöka om avlösarservice - kontakta biståndshandläggare.

Avlösarservice

Enhetschef
Anneli Persson
Skicka e-post
0278-252 50

Enhetschef
Kristina Segerqvist
Skicka e-post
0278-254 50

minasidor puff