Avlopp

Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten från enskilda avlopp kan ge upphov till negativa miljö- och hälsoeffekter. Dåliga enskilda avlopp är en vanlig orsak till dåligt dricksvatten.

Testa ditt avlopp här!

Innan du börjar åtgärda ditt gamla enskilda avlopp krävs oftast en anmälan till miljö- och byggnämnden. Om du ska anlägga ett helt nytt avlopp med inkopplat WC krävs tillstånd för det. Läs mer om enskilda avlopp här.

avloppsguiden.se kan du få allmän information om enskilda avlopp.

Kemikalieanvändningen i enskilda hushåll har ökat i betydelse i takt med att industrierna ändrat sin kemikalieanvändningen. Viktigt att komma ihåg är att allt som spolas ner i avloppet så småningom hamnar i reningsverket och därefter i slammet eller direkt ute i naturen om du har enskilt avlopp.