Det avloppsvatten som uppstår när du tvättar bilen innehåller rester från däck och vägbana, oljerester, metaller, avfettningsmedel, schampo med mera. Dessa föroreningar kan orsaka skada i våra sjöar, vattendrag och reningsverk.
 
Därför rekommenderar vi att du i första hand bör tvätta bilen i en automattvätt-hall, gör-det-själv-hall eller hos någon som har en egen reningsanläggning för tvättvattnet. 
  
Anläggningar där vattnet bara renas i en oljeavskiljare ger högre utsläpp till reningsverken eller miljön. Tvätta aldrig bilen på asfalterade eller hårdgjorda ytor som gator, parkeringsplatser eller i garaget. Avloppsvattnet hamnar då oftast orenat direkt ut i närmast sjö eller vattendrag.
 
Om du ändå vill tvätta bilen hemma ska du hålla till på en gräsbeväxt eller grusad yta på rejält avstånd från dagvattenbrunnar, ytvatten och dricksvattenbrunnar. Avstå från att använda avfettningsmedel.
 
Oavsett var du tvättar bilen bör du bara använda miljöanpassade rengöringsmedel. Även dessa medel innehåller ämnen som kan vara skadliga för vattenlevande organismer. De har dock den fördelen att de lättare och snabbare bryts ner i reningsverk och i naturen.
 
Listor på vilka biltvättmedel som är miljöanpassade finns på kemikaliesvepet