Förklaring till avvikelser vid slamtömning

F1 – Hög nivå i slamavskiljaren
När vatten/slamnivån är över utloppsledningens undre del. Hög nivå kan bero på dålig funktion i er reningsanläggningen eller igensatt rörledning.

Dålig funktion kan bero på att reningsanläggningen är för liten eller för gammal. Det innebär att ni bör anlägga en ny reningsanläggning. För detta krävs tillstånd hos kommunens Miljö- och byggnämnd.

Ni kan också anlita fackman för eventuella åtgärder, som exempelvis att spola igenom spridningsledningarna.

Består den höga nivån av flytslam kan det också bero på att slamtömning sker för sällan.

F2 – T-rör saknas
T-röret ska sitta på utloppsledningen i slamavskiljaren.

Den hindrar flytslam att gå vidare till reningsanläggningen. Flytslammet kan sätta igen reningsanläggningen.

T-röret kan också ha trillat ner eller gått sönder. Den ska monteras/lagas snarast. I annat fall förkortas livslängden kraftigt på anläggningen.

F3 – Mellanvägg trasig
Mellanväggar är mycket viktiga för funktionen av slamavskiljningen. De bör lagas snarast. I annat fall förkortas livslängden kraftigt på anläggningen.

Länkar
Naturvårdsverkets faktablad nr 6
Avloppsguiden