Barn- och utbildningsförvaltningen består av 

Utbildningskontoret
Arbetar med den centrala ledningen och administrationen för förskola och grundskola i Bollnäs kommun.

Förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid
Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds barn i åldrarna 1-5 år i både kommunala och fristående förskolor samt familjedaghem. Allergiförskola och tillsyn på obekväm arbetstid erbjuds efter behovsprövning och öppen förskola erbjuds i samarbete med Familjecentrum, här hittar du information om förskolor och familjedaghem samt omsorg på obekväm arbetstid.

Grundskola och fritidshem
Grundskola och fritidshem bedrivs i både kommunala och fristående skolor. Grundsärskoleelever går i särskilda särskolegrupper på Granbergs- eller Alirskolan, eller är integrerade i grundskolan, här hittar du information om grund- och grundsärskolan samt fritidshemmen

Modersmålsenheten
Organiserar modersmålsundervisning för elever med ett annat modersmål än svenska,  här hittar du modersmålsenheten.

Elevhälsan
Arbetar med stöd och hjälp, och består av skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer, skolkuratorer och specialpedagoger. Länk till elevhälsan.

 

Gymnasie-, gymnasiesärskolan och enheten för vuxenutbildning ligger under Hälsinglands utbildningsförbund

Gymnasieskola
Bollnäs kommun ingår i Hälsinglands utbildningsförbund, som sedan hösten 2015 ansvarar för verksamheten. 

Gymnasiesärskola
Bollnäs kommun ingår i Hälsinglands utbildningsförbund, som sedan hösten 2015 ansvarar för verksamheten. 

Vuxenutbildningsenheten
Bollnäs kommun ingår i Hälsinglands utbildningsförbund, som sedan hösten 2015 ansvarar för verksamheten.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

 Skicka e-post

Berith Öhrn
förvaltningschef

Skicka e-post