Skärpta allmänna råd i Gävleborg för att minska smittspridningen av covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Friggebod

Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov sätta upp en eller flera komplementbyggnader,så kallade friggebodar, i bostadshusets omedelbara närhet.

Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får vara högst 15 kvadratmeter. Byggnaden får inte vara högre än 3,0 meter från mark till taknock. Friggeboden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. Om de grannar som berörs medger det, kan byggnaden placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Om du vill placera byggnaden närmare gräns än 4,5 meter och din granne inte medger detta, måste du söka bygglov för friggeboden.

Det krävs alltid bygglov om du vill placera friggeboden närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.

På Boverkets hemsida kan man läsa mer om vad som gäller för friggebodar.

 

Friggebod i strandskyddat område

Om du bor inom strandskyddat område krävs en strandskyddsdispens för nya byggnader. De får dock fortfarande uppföras utan bygglov.

 

 

Dela på Facebook

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bygghandläggare
0278-25810

Telefontider:
Måndag - torsdag
10:00- 11:30, 12:15-14:30

Besökstider till bygghandläggare: efter överenskommelse.

Tillsynshandläggare
0278-25215

Måndag 8:00 – 9:30
Tisdag 15:00 – 16:30
Onsdag 8:00 – 9:30
Torsdag 8:00 – 9:30