Här hittar du blanketter som är viktiga om du vill bygga.

Bygglov,  marklov, rivningslov

Anmälan

Beställning av kart- och mättjänster

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bygghandläggare
0278-25810

Tillsynshandläggare
0278-25215

Telefontider:
Måndag 8.00 – 9.30
Tisdag 15.00 – 16.30
Onsdag 8.00 – 9.30
Torsdag 8.00 – 9.30

Besökstider till bygghandläggare: Torsdagskvällar 16:00-18:00 samt efter överenskommelse.