Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Om du har psykisk ohälsa eller andra funktionsnedsättningar och behöver stöd i vardagen kan du ansöka om boendestöd.

Boendestöd är ett personligt anpassat stöd för att du ska klara den dagliga tillvaron i hemmet, i samhället eller vid kontakter med myndigheter.
Boendestödet bygger på att du är själv är delaktig.

Syftet med boendestöd är att ge personer med psykiska funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning och eller andra funktionsnedsättningar en bättre
livskvalitet och trygghet i vardagen samt ett självständigt liv.

Boendestöd är kostnadsfritt.

Stödet ges av boendestödjare som besöker dig i din bostad inom Bollnäs kommun.

Du ansöker om boendestöd genom att kontakta våra biståndshandläggare

 

Tommy Olofsson, enhetschef boendestöd: 0278-255 74

 

Boendestöd

Enhetschef
Tommy Olofsson
Skicka e-post
0278-255 74
070-567 00 23