bollnasstaden webb
 
Bollnässtaden är öppen för allmänheten under pågående utställning i Konsthallen.
Visningar kan bokas även på övriga tider. Skolklasser har alltid kostnadsfria visningar hos oss - men boka tiden!
 
 
I februari 2015 invigdes basutställningen om ”Bollnässtaden”. Begreppet Bollnässtaden myntades av bondebefolkningen, både lite skämtsamt och hånfullt om George Collinis första byggnader längs landsvägen mot Söderhamn på 1870-talet, det vill säga långt innan orten ens blivit municipalsamhälle, köping eller stad.
 
Utställningen visar främst Bollnäs tätorts framväxt, inte i första hand hela Bollnäs kommun. Hur det kom sig att det bildades en tätort här ute på landsbygden i Hälsingland, i södra Norrland. Det en fascinerande väv av berättelser och arbete som tillsammans skapar detta samhälle.
 
Rent kulturgeografiskt och konstvetenskapligt kan vi också se framväxten av detta frivilliga och nästan konstnärliga projekt som skapats och byggts under 160 år, helt utan initiativ och i vissa fall även beslut i rikets centrala instanser.

Välkommen!
 
 
Utställningen visas inne i stora rummet på Museet, den så kallade ”Fågelsalen”. Här visades ”Bollnäs Biologiska Museum” en donation från Arthur Liljedahl från Nytorp i Arbrå 1929-1970. En anställd konservator/guide var anställd Bollnäs hembygdsförening som bedrev verksamheten på Museet under dessa år.
 
 

Receptionen
konsthallen

Bollnäs museum & konsthall
Odengatan 17
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
0278-253 26