Oden

Oden är två LSS-boenden fördelade på två våningar; Oden uppe och Oden nere. Oden uppe består av fem lägenheter i gruppbostad samt ett antal servicelägenheter. Oden nere består av fem lägenheter i gruppbostad. Boendet är beläget mitt i centrala Bollnäs.

Adress:
Apoteksgatan 11
821 43 Bollnäs

Telefonnummer gruppbostad:
Oden uppe: 0278-107 77
Oden nere: 0278-10767

Enhetschef: Josefin Djerf Nirs,  telefon 0278-257 34

Sjuksköterska: Seija Johansson , telefonnummer 0278-256 03