För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag ska du vända dig till kommunen. Vänd dig även till din arbetsterapeut som utfärdar det intyg som i regel krävs. Det är sedan kommunen som beslutar om bostadsanpassningsbidraget.

Här kan du ladda ned blanketten

En komplett ansökan ska innehålla:

  • Ansökan
  • Intyg från en arbetsterapeut eller läkare, eller annan sakkunnig.
  • Offerter
  • Är det stora om- eller tillbyggnader, kan det behövas en skiss som visar hur förändringen är tänkt se ut.
 

Ansökan skickas till:

Bollnäs Kommun
Samhällsbyggnadskontoret
821 80 Bollnäs

eller

E-post: samh.bygg@bollnas.se

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post
0278-25810

Telefontider:
Måndag - torsdag
10:00- 11:30, 12:15-14:30