Brandskydd, sotning
Du hittar information om brandskydd och sotning på Kommunalförbundet Hälsingland

Brandfarliga och explosiva varor
Hos Kommunalförbundet Hälsingland finns alla regler inom området brandfarliga och explosiva varor.

Fyrverkerier
För information om tillstånd för fyrverkerier, se Polisens webbplats.