sb bygglaget

Verksamhet
Bygglaget bedrivs av Arbetsmarknadsenheten i samarbete med Arbetsförmedlingen och är en verksamhet som arbetar med uppdrag över hela den geografiska kommunen åt såväl ideella föreningar som förvaltningar och de kommunala bolagen.

Vidare planeras, organiseras och genomförs skötsel och underhåll för de inom kommunen turistiskt intressanta organisationerna och föreningarna.

Uppdrag
Renoveringar, byggnationer, rivningar, kulturminnesvård, transporter m.m.

För vilka
Skapar meningsfull sysselsättning för personer med olika stödformer eller
de som står utanför ordinarie arbetsmarknad.

Förfrågningar till bygglaget
Kommunens förvaltningar och ideella föreningar har möjlighet att göra förfrågning om Bygglaget kan hjälpa till med arbetsinsats. Beskriv vilken arbetsinsats ni önskar hjälp med från Bygglaget och vem som är kontaktperson inom kommunen/föreningen.
 

Skicka en förfrågan till:
Enhetschef
Sandra Tynell
Långgatan 26
821 43 Bollnäs

E-post: sandra.tynell@bollnas.se 

 

Arbetsledare
Åke Stridh

Heden 122
821 31 Bollnäs

Skicka e-post
0278 - 257 73
070-327 55 09