Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Covid-19 information:
Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer att personer över 70 år bör begränsa sina kontakter med andra stänger vi nu anhörigstödets dagverksamhet.Det finns dock fortfarande möjlighet att få avlösning i hemmet. För mer information , kontakta anhörigstödet på telefon 0278-257 15

 

Dagverksamhet är en möjlighet för anhöriga till avlösning, samtidigt som den enskilde får en aktiv och meningsfull dag tillsammans med andra. Dagverksamhet ingår som en del av anhörigstödets verksamheter. I dagverksamheten arbetar personalen utifrån ett rehabiliterande synsätt där målet är en aktiv, meningsfull och trevlig dag. Transport till och från dagverksamheten sker i de flesta fall i vår egen buss. I vissa fall kan det bli aktuellt med färdtjänst eller egen transport. Dagverksamheten kostar ingenting, däremot utgår kostnad för fika och lunch. Dagverksamheten är belägen i anhörigstödets lokaler på Våggatan 11 i centrala Bollnäs. Varje vecka har vi ett tema som verksamheten utgår från, läs mer här: 
pdfTema på dagverksamheten

 

 

 hastvecka

För mer information:

Enhetschef Mona Norén,  telefon: 0278-257 18

eller

Demenssjuksköterska Marianne Sundström , telefon: 0278 - 253 08

Dagverksamhet

Våggatan 11
821 42 Bollnäs

Skicka e-post
0278-257 15

 

Enhetschef:
Mona Norén
Skicka e-post
0278-257 18

 

minasidor puff