Dagverksamhet är en möjlighet för dig som anhörig att få avlösning, samtidigt som din närstående får en trevlig dag tillsammans med andra. Dagverksamhet är en del av anhörigstödets verksamheter. Transport till och från dagverksamheten sker i de flesta fall i vår egen buss. I vissa fall kan det bli aktuellt med färdtjänst eller egen transport. Dagverksamheten kostar ingenting, men man får betala för lunch och fika.Dagverksamheten finns i anhörigstödets lokaler på Våggatan 11 i centrala Bollnäs.

 

 hastvecka

För mer information:

Enhetschef Mona Norén,  telefon: 0278-257 18

eller

Demenssjuksköterska Marianne Sundström , telefon: 0278 - 253 08

Dagverksamhet

Våggatan 11
821 42 Bollnäs

Skicka e-post
0278-257 15

 

Enhetschef:
Mona Norén
Skicka e-post
0278-257 18

 

Här hittar du blanketter och e-tjänster