Dagverksamhet är en möjlighet för anhöriga till avlösning, samtidigt som den enskilde får en aktiv och meningsfull dag tillsammans med andra. Dagverksamhet ingår som en del av anhörigstödets verksamheter. I dagverksamheten arbetar personalen utifrån ett rehabiliterande synsätt där målet är en aktiv, meningsfull och trevlig dag. Transport till och från dagverksamheten sker i de flesta fall i vår egen buss. I vissa fall kan det bli aktuellt med färdtjänst eller egen transport. Dagverksamheten kostar ingenting, däremot utgår kostnad för fika och lunch. Dagverksamheten är belägen i anhörigstödets lokaler på Våggatan 11 i centrala Bollnäs. Varje vecka har vi ett tema som verksamheten utgår från, läs mer här: 
pdfTema på dagverksamheten

 

 

 hastvecka

För mer information:

Enhetschef Mona Norén,  telefon: 0278-257 18

eller

Demenssjuksköterska Marianne Sundström , telefon: 0278 - 253 08

Dagverksamhet

Våggatan 11
821 42 Bollnäs

Skicka e-post
0278-257 15

 

Enhetschef:
Mona Norén
Skicka e-post
0278-257 18

 

minasidor puff