Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

 

Dagverksamhet är en möjlighet för anhöriga till avlösning, samtidigt som den enskilde får en aktiv och meningsfull dag tillsammans med andra. Dagverksamhet ingår som en del av anhörigstödets verksamheter. I dagverksamheten arbetar personalen utifrån ett rehabiliterande synsätt där målet är en aktiv, meningsfull och trevlig dag. Transport till och från dagverksamheten sker i de flesta fall i vår egen buss. I vissa fall kan det bli aktuellt med färdtjänst eller egen transport. Dagverksamheten kostar ingenting, däremot utgår kostnad för fika och lunch. Dagverksamheten är belägen i anhörigstödets lokaler på Våggatan 11 i centrala Bollnäs.

 

 hastvecka

För mer information:

Enhetschef Mona Norén,  telefon: 0278-257 18

eller

Demenssjuksköterska Marianne Sundström , telefon: 0278 - 253 08

Dela på Facebook

Dagverksamhet

Våggatan 11
821 42 Bollnäs

Skicka e-post
0278-257 15

 

Enhetschef:
Mona Norén
Skicka e-post
0278-257 18

 

Här hittar du blanketter och e-tjänster