Wikipedia-träff, skriv och redigera artiklar om Gävleborg

Bollnäs bibliotek
Datum: den 7 september 2019 10:00 - 13:00

Plats: Bollnäs bibliotek

Brukar du skriva på Wikipedia, eller skulle du vilja börja?
Kom och skriv tillsammans med andra!


En grupp intresserade träffas första lördagen i månaden och skriver och redigerar artiklar om Gävleborg på Wikipedia. Gruppen kallas Wikimedia X (som i X-län). Alla som vill bidra till fri kunskap genom att förbättra innehåll på Wikipedia är välkomna att delta!

Tid: Första lördagen i månaden klockan 10-13
Plats: Hälsingerummet, Bollnäs bibliotek

Kommande träffar:
- 3 augusti, fotoXpedition i Hälsingland (Ingen träff på biblioteket utan en fotoXpedition i södra Hälsingland, se separat evenemang)
- 7 september på Bollnäs bibliotek
- 5 oktober på Bollnäs bibliotek
- 9 november på Bollnäs bibliotek (Obs! andra lördagen i månaden)
- 7 december på Bollnäs bibliotek
Utrustning: Ta med dig en bärbar dator att skriva på
Förkunskaper: Du behöver inga förkunskaper, vi hjälper varandra.

Har du frågor kan du mejla till wikimediaxlan@gmail.com


Arrangörer: Volontärer från Wikimedia Sverige i samarbete med Bollnäs bibliotek

 

 

Alla datum


  • den 7 september 2019 10:00 - 13:00