Samhällsbyggnadskontoret hanterar störningar som uppstår på grund av djur och djurhållningsfrågor som regleras av miljöbalken. Det handlar främst om att minska risken för att djur och djurhållning ska påverka människors hälsa negativt.

Har du problem med skadedjur kan du kontakta ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. Om du bor i hyreshus och upptäcker skadedjur kontakta din fastighetsägare.

 

Djurskydd
Djur skall behandlas på ett bra sätt. Misstänker du att ett djur behandlas illa, kontakta djurskyddsinspektörerna på Länsstyrelsen Gävleborg. Dessa nås via en anmälningstelefon, tfn 010-225 11 18. De hanterar också tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen.

Mer information får du på länsstyrelsens hemsida.

 

Kontaktpersoner: 

Nicole Johansson, tfn 0278-250 41 (telefontid 08.00-09.30)
Ulrica Brorén, tfn 0278-251 69 (telefontid 08.00-09.30)
Elisabet Walldén, tfn 0278-250 34 (telefontid 08.30-09.30)