Många som avlider saknar medel och försäkring som täcker de kostnader som uppkommer i samband med begravning.

När någon avlidit ska en bouppteckning göras. En bouppteckning kan ersättas av en dödsboanmälan. Förutsättning är att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och att tillgångarna inte räcker till mer än begravningen och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till begravningskostnaderna.

Anhöriga kan vända sig till socialtjänsten på den ort som den avlidne var bosatt för att få hjälp att göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan är kostnadsfri.

Läs mer här: pdfTill dig som har en avliden anhörig som saknar medel till begravingskostnader

 

Länk till Efterlevandeguiden - ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära: Efterlevandeguiden

 

För ytterligare information kontakta Individ- och familjeomsorgen, Socialtjänsten växel 0278-25 190

Besöksadress: Realskolegatan 5 (gamla Sävsbergsskolan) i Bollnäs

 

Här hittar du blanketter och e-tjänster