Kursplan för drama

Drama och teater handlar om att skapa berättelser som sedan spelas upp för en publik. Genom övningar stärker vi självkänslan hos individen och skapar en trygghet i gruppen, ensemblen. Teater kan spelas på många sätt, vår förhoppning är att våra elever ska utveckla flera olika möjligheter i sitt gestaltande.

Mål
· Att i en trygg och tillåtande grupp utveckla skådespeleriet.
· Få pröva på olika sorters teatertekniker.
· Kunskap om röst, kropp och uttryck.
· Kunskap om teaterscenens tekniska förutsättningar.
· Skapa möjligheter till fortsatt utveckling inom området.
· Ge alla en scenisk upplevelse.

Innehåll
· Drama- och teaterövningar.
· Rytmträning, röst och rörelse.
· Improvisationsövningar.
· Textarbete, tolka och gestalta text.
· Egen föreställning i någon form.
· Möjlighet till teaterbesök.

Genomförande
Undervisningen i teater/drama sker i grupp under ledning av Mikaela Östlin, som också arbetar på Torsbergsgymnasiets Estetprogram som teaterlärare och regissör. Grupperna är indelade efter ålder, en äldre (tisdagar) och en yngre (torsdagar) grupp.