Kursplan för teater

Teater handlar om att skapa berättelser som sedan spelas upp för en publik. Genom övningar stärker vi självkänslan hos individen och skapar en trygghet i gruppen, ensemblen. Teater kan spelas på många sätt, vår förhoppning är att våra elever ska utveckla flera olika möjligheter i sitt gestaltande.

Mål
· Att i en trygg och tillåtande grupp utveckla skådespeleriet.
· Få pröva på olika sorters teatertekniker.
· Kunskap om röst, kropp och uttryck.
· Kunskap om teaterscenens tekniska förutsättningar.
· Skapa möjligheter till fortsatt utveckling inom området.
· Ge alla en scenisk upplevelse.

Innehåll
· Teaterövningar.
· Rytmträning, röst och rörelse.
· Improvisationsövningar.
· Textarbete, tolka och gestalta text.
· Egen föreställning i någon form.
· Möjlighet till teaterbesök.

Genomförande
Undervisningen i teater sker i grupp under ledning av Hanna Wiklund, som också arbetar på Torsbergsgymnasiets Estetprogram som teaterlärare och regissör. Grupperna är indelade efter ålder, och träffas på måndagar.

 

Kursplan för dans på Bollnäs Kulturskola

Hälsinglands Dansteater
Hälsinglands Dansteater är Bollnäs ungdomskompani, här jobbar vi på hög nivå och i ett högt tempo. Denna grupp riktar sig mot de ungdomar som vill satsa på dansen, för de som vill söka vidare inom dans/musikal. Vi jobbar kontinuerligt med teknik, styrka, flexibilitet och repertoar. Vi tar inte in någon i kompaniet under 14 år. Detta är ett kompani inte en hobbygrupp så här krävs det disciplin och vilja.

Under ett läsår i Hälsinglands Dansteater får man chansen att medverka under olika dansuppvisningar tillsammans med andra dansveksamma i Bollnäs. Hälsinglands Dansteater medverkar även under Bollnäs Dansar som är en dansfestival under en vecka.

I slutet på läsåret gör Hälsinglands Dansteater en egen större produktion som bli ett slutprojekt som sammanfattar året.

Årets lärare:
Jessica Engberg
Erik Skoglund

Sök till Hälsinglands Dansteater:
Varje år har Hälsinglands Dansteater en audition till kompaniet. Denna audition gör alla som vill vara med vid ett nytt läsår. Även de som redan dansat i kompaniet gör en ny audition.
Utlysning om aktuell audition hittar du på kulturskolans sociala medier.