Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Vattenprover för enskilda vattentäkter

Om du behöver få ditt vatten analyserat kan du beställa analyspaket med provflaskor direkt från laboratorium Synlab eller Eurofins. Samhällsbyggnadskontoret kan ge råd om vilka typer av analyser du kan behöva samt bedöma resultat och råd för eventuella åtgärder.

Observera! Samhällsbyggnadskontorets service med utlämning och mottagning av vattenprover från enskilda vattenbrunnar upphörde  2015-01-12. 

I mikrobiologisk normalundersökning ingår följande: 
E. coli, koliforma bakterier samt heterotrofa bakterier (2 dygn).

I kemisk normalundersökning ingår följande:
Turbiditet, Totalhårdhet, Koppar, Sulfat, Lukt, Ammonium, Färgtal, Magnesium, Nitratkväve, COD(Mn), Natrium, Nitritkväve, Konduktivitet, Kalium, Kalcium, Fosfat, pH, Järn, Fluorid, Alkalinitet, Mangan och Klorid.

För riktvärden, se Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning

Här kan du läsa mer om problem med enskilt dricksvatten.

Kontakt:
Björn Walldén (telefontid 8.30-9.30)
Handläggare kontaktas via telefonväxel 0278-250 00 alternativt via e-post: miljo@bollnas.se