Byggproj1

Gatuenheten har en projekteringsavdelning som bland annat tar fram underlag för ombyggnationer och nyanläggningar av gator och vägar, parker och torg samt vatten och avlopp.

Projektörerna upprättar kompletta förfrågningsunderlag och bygghandlingar som består av ritningar, tekniska beskrivningar och kostnadsberäkningar och de är även behjälpliga när detaljplaner tas fram.