vägarbete

Ibland räcker det inte med det vardagliga underhållet av kommunens gator. Då krävs det en större åtgärd. Gatuenheten ansvarar för detta.

Vi utför till största delen nyanläggningar i egen regi, men vi tar även hjälp av upphandlade entreprenörer.

Från ax till limpa

Inför ett nyanläggningsprojekt krävs det mycket arbete. Från planering till projektering, upphandling och utförande. Inom Gatuenheten finns kompetens inom samtliga områden.

Pågående och kommande vägarbeten

Här får du information om Bollnäs kommuns pågående och kommande vägarbeten. Klicka på önskat objekt för ytterligare information om planerad byggstart, vad som händer på gatan och när arbetet beräknas vara färdigt.

 Vi kommer undan för undan uppdatera informationen för att du ska få så tydlig och riktig information som möjligt om vägprojekten.

Arbeten och projekt 2020

Hedhamregatan - gång-, och- cykelväg

Nyhedsbacken

Minkvägen

Postgränd

Sandvägen

Storgatan

Trädgårdsgatan

Ängeslundsvägen

 

 Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående Bollnäs kommuns vägprojekt? Då är du välkommen att kontakta Gatuenheten via https://minasidor.bollnas.se/