Höghammarskolans boende har 50 platser. Boendet är anpassat efter ungdomarnas behov och personalen har kompetens att möta varje elev. Boendet kännetecknas av ett hälsofrämjande arbete som ska stärka ungdomarnas möjlighet till ett långsiktigt hälsofrämjande vuxenliv.

Målsättningen är att tillsammans med skolan göra ungdomarna så självständiga som möjligt och stärka ungdomarnas tilltro till sin egen förmåga och ge dom inflytande i sitt eget liv.

Tillsammans med vårdnadshavare arbetar vi för att våra ungdomar lämnar skolan väl förberedda för ett eget boende. Boendeformerna är många och varierar i personaltäthet efter ungdomarnas behov.

Vi vill ge ungdomarna en möjlighet att på egen hand praktisera sina kunskaper och färdigheter.

Vi erbjuder ett varierat utbud av fritidsaktiviteter i boendets regi men vi försöker även hitta kultur och fritidsaktiviteter utanför skolan som passar ungdomarna.

Viktigt för oss är:

- Leva som andra
- Människors lika värde
- Hänsyn till ungdomarnas särskilda behov
- Inflytande och medbestämmande

Kontakt:

Enhetschef: Marie Helin Lindblom  telefon 0278-257 24