Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

thb 034411

En enskild väg är enkelt uttryckt en väg som inte är allmän. En allmän väg ansvarar till exempel en kommun eller staten för och en enskild väg ansvarar en så kallad väghållare för. Om det finns många fastigheter längs en enskild väg kan det vara en vägsamfällighet som är väghållare.

Du kan få bidrag för din enskilda väg

Är du eller din förening väghållare av en enskild väg? Då kan du söka statsbidrag för den. Bidragsbestämmelserna som är antagna av Kommunfullmäktige samt Tekniska nämnden finner du i länken nedan.

Bidragsbestämmelserna i textform

Bidragsbestämmelserna i bildform

Trafikverket

 Ansökan om vägbidrag

Vill du ansöka om vägbidrag eller vill du ha ytterligare information så kan du kontakta Gatuenheten via E-post ulf.carlsson@bollnas.se 

 Har du vägbidrag sedan tidigare så får du automatiskt en ny ansökningsblankett hemskickad i februari/mars.