Startsida

Aktuellt

  • Stor lycka för många barn Projektet Förskola på tur, där Bollnäs kommuns alla 331 femåringar som är inskrivna i förskoleverksamhet, erbjuds möjligheten att prova olika aktiviteter. Det gör att barnen vågar testa nya saker och hittar nya intressen. Stor lycka för många barn
  • Därför snöröjer vi inte alla gång- och cykelvägar på Långnäs Som många säkert redan vet behöver vi dra ner på kostnader eftersom vi har ett stort ekonomiskt underskott. I det arbetet vänder vi på alla stenar. Därför snöröjer vi inte alla gång- och cykelvägar på Långnäs
  • Gula kantareller i flätade krogar. Halterna av cesium i svamp sjunker Ända sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 plockar vi varje år svamp runtom i Bollnäs kommun. Svampfynden skickar vi sedan på analys för att få reda på halten cesium. Halterna av cesium i svamp sjunker

Självservice

Evenemang

Sidfot