bollnas familjecentrum

Bollnäs Familjecentrum är en samverkan mellan Aleris, Bollnäs kommun och Region Gävleborg.

Familjecentrum är en verksamheten som riktar sig till blivande föräldrar, föräldrar och familjer med barn upp till 12 år. I samma verksamhet finns även ungdomsmottagningen som riktar sig till ungdomar mellan 13 och 23 år. 

Familjecentrum erbjuder en mötesplats med samlat och lättillgängligt stöd för att medverka till att barn i Bollnäs kommun får goda uppväxtvillkor och god hälsa.

Bollnäs Familjecentrum
Läroverksgatan 47
821 33 Bollnäs

ungdomsmott 7db28