Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Barn- och familjehälsan är en psykosocial verksamhet inom primärvården för dig som blivande förälder, för barn upp till 12 år samt dennes familj.

Ta kontakt med oss om du känner

 • Rädsla inför förlossning

 • Ångest, oro och nedstämdhet under din graviditet eller i samband med ditt barns födelse och spädbarns/småbarnstid

 • Svårigheter i kontakten med ditt barn

 • Osäkerhet eller svårigheter rörande ditt föräldraskap

 • Oro över ditt barns utveckling

 • Syskonproblematik

Eller om ditt barn visar 

 • Oro, ängslan eller ångest

 • Nedstämdhet, ledsenhet, sorg eller depression

 • Bråkighet eller utagerande beteende som leder till konflikter och problem inom familjen

 • Kamratproblem eller ensamhet

 • Psykosomatiska problem

Kontakta oss

För kontakt med oss 

Telefontid måndag–fredag kl 08.30–09.30

Vid nytt ärende, tfn 0771-44 55 00
Vid pågående ärende, tfn 0270-777 25

Dela på Facebook