Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Barn- och familjehälsa är en psykosocial verksamhet inom primärvården för blivande föräldrar, barn 0-12 år och deras familjer.

Kontakt kan ske vid:

 • Rädsla inför förlossning

 • Ångest oro och nedstämdhet under graviditet eller i samband med barnets födelse och spädbarns/småbarnstid

 • Svårigheter i kontakten med barnet

 • Osäkerhet eller svårigheter rörande föräldraskapet

 • Oro över barnets utveckling

 • Syskonproblematik

Eller om barn visar symtom på:

 • Oro/ängslan/ångest

 • Nedstämdhet/ledsenhet/sorg/depression

 • Bråkighet, utagerande beteende som leder till konflikter och problem inom familjen

 • Kamratproblem/ensamhet

 • Psykosomatiska problem

Kontakt information:
Telefontid: måndag-fredag kl 08.30-09.30
Telefon: 0270-777 25