På BVC arbetar sjuksköterskor med specialkompetens och erfarenhet av barn. Den förebyggande hälsovården löper som en tråd genom verksamheten.
BVC-sköterskan följer varje barns utveckling från födsel till skolstart. Hörsel, syn, tal, tänder; hela den fysiska och psykiska utvecklingen följs upp. Barnen vaccineras mot en rad sjukdomar och erbjuds regelbundna läkarundersökningar.

Kontakt med Aleris BVC-sköterskor:
telefontid måndag-fredag 8.00-9.00

Annelie Sundholm 0278-62 22 30, e-post: annelie.sundholm@aleris.se

Gunilla Rundberg  0278-62 22 31 e-post: gunilla.rundberg@aleris.se

Lisa Jonsson 0278-62 22 32, e-post: lisa.jonsson@aleris.se

Mona Hådén 0278-62 22 33, e-post: mona.haden@aleris.se

 

Kontakt med Baldersnäs BVC-sköterskor:
telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 8.00-17.00

Malin Berbres 0278- 381 56072-587 92 14, e-post: malin.berbres@regiongavleborg.se
Baldersnäs Din Hälsocentral 0278-381 00 vx.