Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

På BVC arbetar vi som är sjuksköterskor med specialkompetens och erfarenhet av barn. Den förebyggande hälsovården löper som en tråd genom vår verksamhet. 

BVC-sköterskan följer ditt barns utveckling från födsel till skolstart – hörsel, syn, tal, tänder; hela den fysiska och psykiska utvecklingen följs upp. Dit barn vaccineras mot en rad sjukdomar och erbjuds regelbundna läkarundersökningar.

Du väljer själv vilken barnavårdscentral du vill gå på, d v s du behöver inte gå på den hälsocentral som du är listad på.

Kontakt BVC-sköterskor

Aleris (Bollnäs Familjecentrum)

Telefontid måndag–fredag kl 8.00–9.00

Annelie Sundholm/Ann-Sofie Strömbom, tfn 0278-62 22 30

Gunilla Rundberg, tfn 0278-62 22 31 

Lisa Jonsson, tfn 0278-62 22 32

Mona Hådén, tfn 0278-62 22 33


Baldersnäs (Bollnäs centrum)

Telefontid måndag–fredag kl 8.00–16.00

Malin Berbres, tfn 0278-380 98

Therese Engström, tfn 0278-381 56

Baldersnäs Din Hälsocentral, tfn 0278-381 00 (vx)


 

Dela på Facebook