Alla barn och unga kan inte bo hemma med sina föräldrar och behöver vård i familjehem
För en del barn och unga händer det saker i livet som gör att de inte kan bo kvar hemma med sina föräldrar. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barns och ungdomars uppväxtvillkor. Det innebär att när barn och unga far illa ska socialtjänsten på olika sätt se till att deras situation förändras och på så vis tryggas.

Vård i familjehem är idag den dominerande vårdformen för barn och unga utanför det egna hemmet. Familjehemsvård kan ske på frivillig väg enligt SoL (Socialtjänstlagen) eller med stöd av LVU ( Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga).


Vem kan bli familjehem?

För att få vara familjehem krävs ett medgivande från Socialnämnden. Det finns inga regler för hur ett familjehem ska vara, men oftast har de vuxna erfarenhet av att vårda och fostra barn genom eget föräldraskap. De vuxna ska vara trygga och ha den erfarenhet som krävs för att kunna vara ett bra stöd för barnet/den unge. Dessutom behövs tid, ork och förmåga av klara av att ta itu med de problem som uppstår.

Du/ni behöver inte vara någon expert utan ska tycka om barn/unga, bry dig/er om hur andra har det, vara beredd att göra en personlig insats och leva under stabila sociala förhållande. Innan man blir familjehem görs en utredning av familjen. Vi gör hembesök där vi gärna vill träffa alla som bor i familjen. Vi begär in samtycke om att ta in utdrag från social-, kronofogde- och polisregister. Syftet med familjehemsutredningen är att se om familjens resurser kan möta ett speciellt barns/ungdoms behov. Under utredningen får även du/ni möjlighet att sätta er in i vad det innebär att vara familjehem. Som familjehem är du/ni ställföreträdande föräldrar. Med stöd av socialtjänsten och tillsammans med de biologiska föräldrarna ska ni ta hand om ett barn/ungdom för en kortare eller längre tid. Oavsett hur lång tid barnet bor i din familj är relationen med barnets familj viktig.

Du/ni får ersättning för uppdraget som familjehem, en arvodesdel som är beskattningsbar och en omkostnadsdel. Ersättningens storlek varierar utifrån ålder samt hur omfattande arbetsinsatsen är. I Bollnäs kommun följs Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer beträffande ersättning.

 Vill du veta mer om hur du kan hjälpa ett barn kan du gå in på mininsats.se. Socialstyrelsen har där samlat berättelser från personer med olika uppdrag samt fakta om själva uppdragen.

 

Vi söker familjehem

Placeringsenheten söker efter familjer som är beredda att ta emot barn i sitt hem. Har ni engagemang, vilja och tid att hjälpa en familj i en utsatt situation?I Bollnäs kommun finns det idag flera ungdomar som behöver flytta till en extra familj på heltid, ett familjehem. Då behovet ständigt förändras söker vi också familjer som är intresserade av att ta emot yngre barn.

Vi söker därför trygga och stabila familjer som har tid och plats över och ett intresse för att dela med sig av sig själva. Ett uppdrag som familjehem kräver flexibilitet och att man är beredd på att samarbeta med ungdomens/barnets biologiska familj och olika myndigheter. Tidigare erfarenheter av familjehems- eller kontaktfamiljsuppdrag eller barn med särskilda behov är ett plus.

Just nu är vi i stort behov av att rekrytera jourfamiljer, för barn och unga 0 – 20 år, som kan ta emot kortare placeringar vid akuta behov.

Om ni är intresserade av uppdrag som jourfamilj/familjehem/kontaktfamilj kan ni anmäla er via vår e-tjänst nedan. I e-tjänsten kan ni också göra ett självtest för att se om ett uppdrag skulle vara något för er.

 Länk till E-tjänst för att anmäla intresse av att bli familjehem: Anmäl intresse 

 

Familjehem


0278-251 90