Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Familjerådgivning Bollnäs och Ovanåkers kommuner
Familjerådgivningen vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor. Vår främsta uppgift är att bedriva samtal med vuxna.

 

Familjerådgivningen för Bollnäs och Ovanåkers kommuner har stängt för semester den 6-31 juli. Välkommen åter i augusti

 

Tidsbokning och besöksadress
För att komma till familjerådgivningen behöver du boka tid.
Familjerådgivningen för Bollnäs och Ovanåkers kommuner nås på telefon 0278-255 00.
Om vi inte svarar så lämna ett meddelande i vår röstbrevlåda så ringer vi upp dig.

Besöksadress är Collinigatan 2 i Bollnäs. Lokalen finns på 3 trappor i Krokanenhuset, Det finns hiss. Besöksadressen gäller för boende både i Bollnäs och i Ovanåkers kommuner.

Familjerådgivare är Malén Sörfelth. Malén är socionom och har påbyggnadsutbildning i systemisk familjeterapi, steg 1.

 

Samtalslängd och kostnad
Varje samtal varar ca 1-1 ½ timme och antal samtal varierar. Kostnaden är 100:- per tillfälle. Du har rätt till tolk vid behov

Samtalen kan handla om:

 • Vi kan inte prata med varandra
 • Vi bråkar jämt
 • Vart tog känslorna vägen?
 • Vi ska skiljas/separera
 • Vi har skilt oss/separerat och har svårt att samarbeta.
 • Vi är en familj med ”dina, mina våra barn” som fått problem

 

Familjerådgivningens mål är att nå människor i ett tidigt skede och att underlätta för parens fysiska och psykiska hälsa samt barns livsmiljö och uppväxtvillkor.

Familjerådgivningen kan vara ett stöd för er att:

 • lyssna på och prata med varandra på ett bättre sätt
 • bättre förstå och acceptera sig själv och andra
 • finna möjligheter att hantera problem och konflikter
 • hitta vägar till förändring
 • stöd till barn utifrån föräldrarnas relationskris/familjesamtal

 

Tystnadsplikt, dokumentation och anonymitet
All kontakt med familjerådgivningen är frivillig. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Tystnadsplikten bryts om vi får veta att barn utsätts för fysisk/psykisk misshandel eller sexuella övergrepp. Vi är då skyldiga att anmäla det till socialtjänsten.
Ni har möjlighet att vara anonyma.