Familjerådgivningens främsta uppgift är att bedriva samtalsbehandling med vuxna, i första hand par i samlevnadskriser och konflikter.
Målsättningen med familjerådgivning är att nå par i ett tidigt skede då arbetet har en klart förebyggande effekt för att underlätta för parens fysiska och psykiska hälsa samt barns livsmiljö och uppväxtvillkor.

Familjerådgivning innebär att i lugn och ro samtala med varandra om det som känns svårt, att öppna låsta positioner, att tillsammans med familjerådgivaren finna vägar till förändring.

Hur går det till?
Ni ringer själva och beställer tid hos familjerådgivningen, eller bokar enkelt på vår hemsida. Antalet samtal varierar. Varje samtal/besök tar cirka 1 ½ timme och kostar 100 kr.

Vilka är vi?
Vi är socionomer med vidareutbildning.

Sekretess
Vi har absolut sekretess och för inga journaler. Ni har möjlighet att vara anonyma.

Kontakt:
Familjerådgivningen
Telefon: 0770-33 06 16
Telefontid vardagar mellan 8:00-15:00

Besöksadress
Krokanen
Collinigatan 2
821 43 Bollnäs

Boka tid: Familjerådgivning Bollnäs

www.familjeradgivningen.com