Färdtjänst är till för dig som har en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Du ska också vara folkbokförd i kommunen för att ha rätt till färdtjänst. . Färdtjänsten gäller för resor i hela länet. För resor till kommun utanför länet gäller riksfärdtjänst.

X-Trafik, som är en enhet inom Region Gävleborg, handlägger ansökningar för färdtjänst och riksfärdtjänst åt kommunen. Vill du veta mer eller göra en ansökan kontaktar du färdtjänstenheten på X-Trafik, telefon 0771-12 12 11, e-post fardtjanst.xtrafik@regiongavleborg.se. Ytterligare information och ansökningsblanketter finns också på X-Trafiks hemsida.

Färdtjänstregler
pdfTillämpningsanvisningar färdtjänst 2019-06-01
pdfTillämpningsanvisningar riksfärdtjänst 2019-06-01

Färdtjänsttaxa/Egenavgifter
För den som har rätt till arbetsresor med färdtjänsten är avgiften den samma som ett månadskort i kollektivtrafiken.

Aktuella uppgifter om egenavgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst finns på X-trafiks hemsida.