fiskekarta09.jpg

Just nu pågår ett projekt för att bygga 85 vindkraftverk i Åmot-Lingbo och Tönsen. Arbeten i området kommer att pågå fram till sommaren 2020, och under denna tid är tillgängligheten till området begränsad. Under byggnationen finns risker såsom transporter och den tung trafik, sprängningar på flera platser under främst 2018. Infoskyltar, varningsskyltar och stoppskyltar kommer att sättas upp och dess skyltar ska respekteras och passeras på eget ansvar. Då tillgängligheten till området är begränsad får man nyttja sjöarna i ytterkant av områdena.  Mer information om vindkraftbyggnationen och vilka områden du får fiska och parkera. Respektera skyltning, kör försiktigt och var beredd på mötande tunga fordon.

Bollnäs fiskevårdsförening - Området utgörs av centralorten med omgivande landsbygd.

 • Växsjön och Varpen är sjöar i Ljusnan där du kan fiska gädda, gös, abborre och öring.
 • Ö och V Hundtjärnarna - Fiskarter: Regnbåge, öring och röding.
 • Lapptjärn - Fiskarter: Regnbåge och röding.
 • Ljusnan, Bollnäsströmmarna - Fiskarter: Harr och Öring. 
 • Voxnan, Sörängsströmmarna - Fiskarter: Harr och öring. Endast flugfiske.


AFK Flugan - Klubben planterar ut röding i Bolletjärnen, belägen vid Stora Bollebergets västra sida. Fiskebestämmelser m.m. se klubbens hemsida.


Undersvik fiskevårdsförening - Ligger i norra delen av kommunen med sin norra gräns sammanfallande med Ljusdals kommun.

 • Bergtjärn, Åltjärn och Abborrtjärn - Fiskarter: Regnbåge och öring. Fiskekortsautomat vid Bergtjärn och efter vägarna till Åltjärn och Abborrtjärn.
 • Orsjön - i Ljusnan, en av våra större sjöar. Fiskarter: Gös, gädda, abborre och öring.

Arbrå Östra fiskevårdsförening - Ligger i nordöstra delen av kommunen gränsande mot Hudiksvalls kommun.

 • Ränningen - skogssjö med fint källvatten. Fiskarter: Öring, röding och regnbåge. Fiskekortsautomat vid sjön.

Arbrå fiskevårdsförening - Området utgörs huvudsakligen av tätortsområde med omgivande berg- och skogslandskap invid Arbrå. Områdets västra gräns sammanfaller med Ovanåkers kommun.

 • Lillsjön - Fiskarter: Regnbåge
 • Stugsjön - ligger i skogslandskapet öster om Ljusnan. Fiskarter: Öring, röding, 
 • Orsjön, Kyrksjön och Flästasjön - Sjöar i Ljusnan Fiskarter: Gös, gädda, abborre och öring.

 

Rengsjö fiskevårdsområde

Beläget öster om centralorten Bollnäs med sin östra gräns mot Söderhamns kommun. Fiskevattnen i området består i huvudsak av sjöar.
Ljungen
Fiskarter: Röding och öring. I sjön finns tillgång till grov öring. Fiskekortsautomat vid väg till sjön.
Hölesjön
Fiskarter: Blandat bestånd med utsättning av öring.
Skidtjärn
Fiskarter: Gädda och abborre.

 

Hanebo-Segersta fiskevårdsförening

Området är beläget i sydöstra delen av Bollnäs kommun med sin östra gräns mot Söderhamns kommun.
Björktjärn i Segersta
Fiskarter: Regnbåge, röding och öring. Fiskekortsautomat vid tjärnen. Båtuthyrning.
Bergviken, Ljusnan
Största sjön i kommunen som delas med Söderalas fiskevårdsområdesförening samt Skogs fiskevårdsområdesförening.
Fiskarter: Gädda, gös, abborre och öring.
Ljusnan vid Landafors, strömmande vatten nedströms Landafors kraftverk.
Fiskarter: Gädda, gös, abborre och öring. Båtuthyrning.
Ondtjärn
Fiskarter: Regnbåge, öring och röding.
Molntjärn (klubbvatten, FFK Nymfen)
Fiskart: Öring. Endast flugfiske.
Rotemobotjärn (klubbvatten, Fyra Fiskar)
Fiskarter: Regnbåge, röding och öring.

Gruvberget fiskevårdsförening
Området utgörs av sydvästra delen av Bollnäs kommun. Benämns även som Bollnäs Södra Finnskog.
Abborrtjärn och Trehörningen
Fiskarter: Öring och röding. Tjärnarna belägna endast någon kilometer söder om Annefors.
Cirka 6 kilometer sydväst om Gruvberget finns en grupp sjöar och tjärnar där fiskevårdsföreningen planterar ut fisk.
Långsjön och N Hälltjärn
Fiskarter: Öring och röding.
Gravsjön och Ö Hälltjärn
Fiskarter: Öring.
Gossatjärn
Fiskart: Röding.

 

I samtliga fiskevatten gäller max 3 st ädelfiskar per kort och dygn!

 

 

Åmots fiskevårdsområde
Vårt sydligaste område med gräns mot Ockelbo kommun.
Abborrtjärn
Fiskart: Öring. Tjärnen ligger strax söder om Katrineberg.

Postadress:
Stadshustorget
821 80 Bollnäs

Tommy Vestersund
Kommunlimnolog
Skicka e-post
073-970 10 00

Sofie Zetterlund
Kommunekolog
Skicka e-post
0278-258 19