Flyktingverksamheten i Bollnäs ansvarar för kommunens flyktingmottagande av vuxna och barn i familj. Mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar ansvarar Individ- och familjeomsorgen för.

Flyktingverksamheten arbetar för att flyktingar så snabbt som möjligt ska kunna bli en del av samhället.

Vilka ingår i kommunens flyktingmottagande?
Personer som fått uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar eller övrigt skyddsbehövande ingår i det kommunala flyktingmottagandet om de är folkbokförda i kommunen. Det innefattar även personer som är anhöriga till dessa. 

Som flykting kan man vara inskriven hos flyktingverksamheten i maximalt 24 månader.

Det är Migrationsverket som avgör om en person har tillräckliga skäl att få uppehållstillstånd eller inte. Så länge personer är asylsökande omfattas de inte av det kommunala flyktingmottagandet. Läs mer på www.migrationsverket.se

Vad hjälper vi till med?
Flyktingverksamheten arbetar med insatser för att underlätta integration och etablering. Det innebär bland annat stöd för klienter med att skapa kontakt med exempelvis samordnare för skola och arbete, bank, Skatteverket, Försäkringskassan, sjukvård och föreningsliv.

Det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande huvudansvaret för vuxna nyanländas introduktion och etablering på arbetsmarknaden. Läs mer på www.arbetsformedlingen.se.

Drop in
Flyktingverksamheten har öppet för drop in:

Tisdag - Fredag mellan klockan 11.00 - 15.00 (stängt för lunch 12.00 - 13.00) 

Flyktinghandledare

Temesghen Hagos Kibrom
Tfn: 072-502 44 86
E-post: temesghen.hagos.kibrom@bollnas.se

Amal Zakaria
Tfn: 070-327 55 63
E-post: amal.zakaria@bollnas.se

Enhetschef
Sandra Tynell
Skicka e-post
0278-256 82

Besöksadress
Björkhamregatan 48
821 32 Bollnäs

Vill du boka besök
Kontakta oss