Flyktingverksamheten kan via § 10 (SFS 2010:1122) bevilja medel som gör det möjligt för ideella organisationer, föreningar, kommunala verksamheter och andra aktörer (dock ej privatpersoner) att utveckla och stärka integrationen i kommunen genom projekt/insatser.

Här hittar du mer information om § 10-medel och hur du ansöker:

Utlysningsperioder

Det finns fyra utlysningar under året så länge det finns tillgång till medel.

Sista ansökningsdag för perioderna är:
Period 1: 2020-02-14
Period 2: 2020-05-15
Period 3: 2020-08-14
Period 4: 2020-11-13

Beviljade projekt under 2020:

Värdegrundsprojekt
Kommunens alla femåringar bjuds in till Kulturskolan för att genom kultur arbeta med olika värdegrundsfrågor. Projektet har pågått under några år och några teman har varit vänskap, kärlek, känslor, integritet och miljö. Under år 2020 kommer de att fokusera på Barnkonventionen.

Projekttid: 2018-09-01--2020-06-01

Kontakt
Katharina Håkansson, Kulturenheten
E-post: katharina.hakansson@bollnas.se
Tfn: 073-270 66 92


Vägen in

Ett projekt som ska utveckla Mötesplats Gärdet genom att hålla öppet dagtid för boende på Gärdet samt anordna språkfrämjande studiecirklar kvällstid som till exempel Språkkafé.

Projekttid: 2019-09-01--2020-02-28

Kontakt:
Hiwa Kasem, Studiefrämjandet Gävleborg
E-post: hiwa.kasem@studieframjandet.se
Tfn: 070-327 95 53


På turné

Detta projekt arbetar med utvecklingsarbete för att aktivt möjliggöra att flera nyanlända barn och ungdomar hittar till Fabriksgatan 10 med Fritidsbanken som har blivit en viktig och betydande mötesplats med mångfalds- och inkluderingsarbete av nyanlända. Fokus kommer även att vara matchning av nyanlända. Inom projektet arbetar man också med föreningsbesök samt besöker skolor för att bland annat sprida information om Fritidsbanken.

Projekttid: 2020-01-01--2020-05-31

Kontakt:
Tony Croon, Bollnäs GIF Fotboll
E-post: kansli@bollnasfotboll.se
Tfn: 070-211 40 13

 

Föreningslivet skapar möjligheter
Ett projekt där nyanlända matchas med en organisation eller aktivitet som är anpassad till de behov och önskemål som finns hos individen. Detta ger möjlighet till stärkt språk, hälsa och ökat nätverk, vilket i sin tur kan stärka inträdet på arbetsmarknaden. Själva matchningen sker med hjälp av en  föreningssamordnare som jobbar uppsökande gentemot civilsamhället och kommunen som möter nyanlända i sitt arbete. Föreningen får en ersättning om 1500 kr per deltagare och aktivitetsserie.

Projekttid: 2020-01-01--2020-05-31

Kontakt:
Linda Wallberg, Föreningsalliansen
E-post: linda.wallberg@foreningsalliansen.com
Tfn: 072-513 22 35

 

Hälsa för alla
I detta projekt arbetar Gävleborgs Idrottsförbund med folkbildning och fysisk aktivitet för att bidra till lärande och rörelse. Inom ramen för folkbildningen lär deltagarna sig om idrottens värdegrund där demokrati och delaktighet, glädje och gemenskap, allas rätt att vara med är viktiga hörnstenar. Ämnen som tas upp är jämställdhet, ledarskap, föreningskunskap, kost och motionsvanor. Utöver lärandet ges deltagarna möjlighet att genom fysisk aktivitet lära känna sin kropp, blir starkare, smidigare och rörligare.

Projekttid: 2020-01-01--2020-12-31

Kontakt:
Afaf Radhison, Gävleborgs Idrottsförbund
E-post: afaf.radhison@rfsisu.se
Tfn: 070-871 53 10

 

 

Sandra Tynell
Integrationssamordnare
Skicka e-post
0278-253 67

Elsa Matteoni
Integrationsutvecklare
Skicka e-post
0278-256 99

Besöksadress
Östra Stationsgatan 15
821 42 Bollnäs